Zubní implantáty

(4 hlasů, průměrně 5.00 z 5)
/media/k2/items/cache/11ff9b4c887cc2e009006cc7fd3aeb4c_XL.jpg" title="Klikněte pro náhled obrázku"> Zubní implantáty Zubní implantáty

V poslední době medicína udělala obrovské kroky dopředu a stomatologie není výjimka.

Náhrada chybějících zubů

Ale i dnes se také stává, kdy zub už nejde zachránit, a tak musí být odstraněn. Když je potřeba vyřešit náhradu chybějících zubů máme tří základní směry – fixní náhrada nesená vlastními zuby (můstek), snímatelná náhrada celková nebo částečná s ukotvením na zbylé zuby, fixní náhrada nesená implantáty. Jako kompromisní řešení ještě můžeme zmínit hybridní snímatelnou náhradu s ukotvením na implantáty.

Co je to zubní implantát?

Zubní implantát je umělý kořen zubu zavedený do kosti místo chybějícího zubu. Díky speciálně upravenému povrchu implantát přiroste ke kosti a slouží jako pilíř pro různé druhy zubních náhrad, které jsou připevněné pomoci závitu uvnitř implantátů. Jaký je postup při zavedení implantátů. Má to tři základní fáze - vlastní zavedení implantátu, zavedení vhojovacího válečku, zhotovení protetické konstrukce.

Zhotovení náhrad nesených implantáty

Zvolili jsme nejpředvídatelnější cestu zhotovení náhrad nesených implantáty.

3D rentgen

Jako první krok vždy je 3D rentgen, který ukáže kolik je kosti v oblastí chybějících zubů a zda je technická možnost zavedení implantátů. Pokud technická možnost zavedení implantátů je, ve stejné návštěvě se pořídí otisky pro plánovaní budoucí zubní náhrady - buď to jedna korunka anebo náhrada pro bezzubou čelist. Otisky budou odeslané do laboratoře a většinou do dvou týdnu dostaneme virtuální model budoucí náhrady. Pokud možnosti zavést implantát není, proberou se alternativní možnosti náhrady chybějících zubů.

Optimální poloha a počet implantátů

Jako druhý krok, bude na základě plánované polohy zubů v budoucí protéze stanovena optimální poloha a počet implantátů, zjištěn nejpravděpodobnější průběh operace. Dle potřeby může být ještě jedná jedna návštěva pro vysvětlení operačního postupu a celkové ceny chirurgické fáze. Po domluvě na definitivním plánu ošetření bude zhotovena navigační šablona pro zavedení implantátů. Šablona bude vygenerována ve stejném programu, kde bylo provedeno plánování implantátu, potom vytištěna na 3D tiskárně ze speciálního biokompatibilního sterilizovatelného materiálu. Navigační šablona (angl. Surgical guide) určuje přesnou pozici, sklon a hloubku vrtání štoly pro zavedení implantátu. Tento postup minimalizuje vliv lidského faktoru během zavedení implantátu, a tak zmenšuje počet komplikaci.

Vhojovací váleček

Pokud primární fixace implantátu je dostačující je možné ihned zavést vhojovací váleček. Pokud není, tak je potřeba počkat vhojení impalntátu (3-6 měsíců), a jen potom dávat vhojovací váleček. Doba hojení po tomto zákroku je cca jeden měsíc. Po zahojení je možné začít protetickou fázi.